> >

, ,

 
LinkBack
/04-27-2010, 03:16 PM   #17

~


 

  : 120267
  : Jul 2009
 ѐ : 4,921
  : 5528


 ~
: ● ڍ ~ =$

:
gfor7
..
..{ ~

~

..


}..

..

,

0 ~~ ~~
0 ~
0 .. .. !
0 / ...
0 =d
0 ڵ ڪ " ڵڵ" ۈ "ڵ ڵڵ" ڵ ۈ ۈۈ
0 ڷ ڨ ڛۈڷ ξڷﮯ ڷڛ ۈې .. ڷ ﮯ ۈ |~
0 ...
0 25 .. ~
0 ڍܐ ﮯ ...|~
 

 

 
/04-27-2010, 03:23 PM   #18

~


 

  : 120267
  : Jul 2009
 ѐ : 4,921
  : 5528


 ~
: ● ڍ ~ =$,
,

0 ∂ ~
0 ڵ [ ڛ ڕ] ڹۈﮧ ...|ڊﮧ ۈڵڒڵ ڝړ ~
0 [] , :
0
0 You want me , I need you ~
0 ( ) <
0 ڷۈ ۺ " ڷ" ڛۈ .. ڷ..ڷڛ... ∫∫
0 25 .. ~
0 =d
0 ~~ ~~
 

 

 
/04-27-2010, 07:55 PM   #20


 

  : 208858
  : Dec 2009
  : where you arrive
 ѐ : 3,411
  : 155


: ● ڍ ~ =$


0
0 ( )
0 .,
0 ..!
0 ..
0
0 <~
0 .....
0 <~
0 ...
 
!! ♥♥ - MMS - SMS - 12 05-05-2010 05:20 PM
Ăśσσļ ●♥ 4 03-23-2010 12:13 AM
mąЈŊǿŋťķ - MMS - SMS - 11 02-25-2009 06:09 PM
● ● & & 14 05-28-2008 10:34 PM


GMT +3. 03:53 PM.

- - -

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 , Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0