> >


 
LinkBack
/09-08-2009, 06:03 AM   #1

~


 

  : 120267
  : Jul 2009
 ѐ : 4,921
  : 5528


 ~
" " || .....~ ( )

( )

:


6 , []

12 1 >

|[ ]|

,/


1-

.


.

2- & & & .3- & +

.- ( 1 - 3 - 2 - 7 )


- + MMS.
.

.

.


:s & s


~>-mms .
~>

:
!!
=d

||


.
0 ŇęŴ : ڶ ۈ [ۈ۾+ڛ] ڶڶ ...(ۈډ ﮯ)
0 ( /)
0 ...
0 ● ڷ ڷ : ڷﮯ ,,, ۈ ڷڷ: .. ڷ ●
0 ::: :::
0 ~{ ۺ ڒڷ ڷ ..
0 ڛﮯ ڹ: ڶܐ ڶڶ ڶ "" ډ ~
0 !!! .. !.. < =d
0 ڪ ... ... ۈ
0 ::: :::
 

 


~ 09-08-2009 06:49 AM
 
/09-08-2009, 06:30 AM   #2


 

  : 123168
  : Jul 2009
 ѐ : 4,235
  : 453


Ʀάĝђάđ
: " " || .....~ ( )


Ḿśђă3Ł
,,
!!
,,
,,!

,,!>>0 \ \
0 ... ...
0 ߿
0 Nicє , cяαzч , sђч , αйĐ βєαųтi₣ųl , sђє is : Ʀάĝђάđ=$
0
0
0 Vs
0 !
0 |[ ]| [ ]
0 . . !
 

 

 
- - -

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 , Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0