ڪ .,/

ڪ ..,

.. .. ڪ .. ڪ ڪ ..

ڪ ڪ ڪ

.., ڪ ..

.. .. ..


:


ڪ .., ~.

* ڪ


* ڪ


* ڪ


* ڪ !:ڪ [ ]

ﮧ !,~

:

ڪ ڪ _ _


ﮧ !! ڪ ! !

!

:

ڪ .. ڪ ڪ ڪڪ ﮧ ..

ڪ ﮧ ..

ڪ ﮧ ﮧ

ڪ ﮧ ﮧ ﮧ ..!


:
ڪ

ڪ ! .. ڪ .,


:


ڪ


ڪ ڪ .,


ﮧ ! ﮧ .. ﮧ ﮧ !


ڪ ﮧ ڪ ﮧ


ڪ .,~

:

ڪ ڪ ﮧ

ڪ .. ﮧ .!

ڪ ﮧ ڪ ڪﮧ

ڪ !!~

ڪ ... .,